top of page

Az Ócsai Bazilika és a Selyem-rét

 

   

   Ócsa ad otthont a román kor legértékesebben fennmaradt magyarországi alkotásaként számon tartott premontrei Bazilikának. De ha már idáig eljöttük, ne elégedjünk meg csak a bazilika látványával, hanem gyalogoljunk el az Ócsai Tájvédelmi Körzet legféltettebb részéhez, a Selyem-réthez. A mocsárréten egy 1,5 kilométeres sétaút során az itteni területek élővilágába nyerhetünk betekintést, és közben gyönyörködhetünk a láperdő faóriásaiban is.

154_1.jpg

 

Ócsai Bazilika, ahol meglevenedik a középkor

   A mai Ócsa helyén egykoron lápok és mocsarak húzódtak, az ide érkező francia szerzetesek építették fel monostorukat, amelyet 1234-ben említenek először az írások. A Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelt, román stílusú templom valószínűleg a 12-13. század fordulóján épült.

409_1.jpg

 

   A kolostor a településsel együtt a 15. századra fokozatosan elnéptelenedett, majd a török időkben az épületet mecsetként kezdték el használni. 1560-ban a reformátusok vették át a romos állapotba került épületet. A lakosság a 17. század elején református hitre tért, de az 1770-es évektől a településen újjáéledt a katolikusság is, akik szerették volna a romokat felhasználni saját templomuk építéséhez. Szerencsére gróf Teleki József megvédte az ősi templomot, és 1773-tól 1777-ig a református egyházközséggel karöltve rendbe hozatta az épületet. Az 1900-as feltárások során felszínre került az a falképegyüttes, amely a 13. század utolsó negyedéből származik, és apostolokat, szenteket és legendákat ábrázol.

Öregfalu és Tájház

   A bazilika szomszédságában található az ócsai Öregfalu, amely településrész máig megtartotta eredeti szerkezetét, és régi stílusú házait. Az itt élők néphagyományait pedig a településmag szívében álló tájház tárja fel a látogatók előtt. A helytörténeti gyűjteményt bemutató parasztházban és a hozzá kapcsolódó épületekben megtekinthetők a polgárosodó parasztság helyben gyűjtött használati tárgyai, munkaeszközei, ruhái és bútorai. 

133_1.jpg

 

   A műemléképületek közül indul a sárga sávjelzés, amely a szomszédos Ócsai Tájvédelmi Körzetbe vezet. A 3,5 kilométer hosszú turistaút először az Öreg-hegy alatt halad el, majd a műúthoz érve beveti magát az erdőbe. Érdemes ezen a részen is nyitott szemmel járni, ugyanis a fák alatt az Alföldre valaha oly jellemző lápos, mocsaras, ingoványos terület húzódik.